Tilbage

Arealinformation 2021

Husk at opdatere arealinformation

År Greens Teesteder Fairway Semirough Rough Natur og stier Samlet areal
2021 1,50 1,50 25,00 25,00 40,00 4,00 97,00 Rediger

1. Obligatoriske oplysninger

Ukrudtsmidler

Område Belastningsloft Belastningstal Afvigelse
Greens 0
0
0
Teesteder 0,009
0
0,009
Fairway 0,047
0,05717
-0,01017
Semirough 0,028
0,02287
0,00513
Rough 0,004
0,00715
-0,00315
Natur og stier 0
0
0
Samlet belastning
0,088
0,087
0,001
Vis/tilføj Ukrudtsmidler

Svampemidler

Område Belastningsloft Belastningstal Afvigelse
Greens 0,611
0
0,611
Teesteder 0
0
0
Fairway 0
0
0
Semirough 0
0
0
Rough 0
0
0
Natur og stier 0
0
0
Samlet belastning
0,611
0
0,611
Vis/tilføj Svampemidler

Insektmidler

Område Belastningsloft Belastningstal Afvigelse
Greens 0,309
0
0,309
Teesteder 0,154
0
0,154
Fairway 0,309
0
0,309
Semirough 0
0
0
Rough 0
0
0
Natur og stier 0
0
0
Samlet belastning
0,772
0
0,772
Vis/tilføj Insektmidler

Vækstreguleringsmidler

Område Belastningsloft Belastningstal Afvigelse
Greens 0,312
0
0,312
Teesteder 0
0
0
Fairway 0
0
0
Semirough 0
0
0
Rough 0
0
0
Natur og stier 0
0
0
Samlet belastning
0,312
0
0,312
Vis/tilføj Vækstreguleringsmidler


2. Frivillige oplysninger

Rediger Frivillig oplysninger


Send til Dansk Golf UnionVandforbrug i m3 (på golfbanen)Brændstofsforbrug i liter


Gødning i kg per HA

Gødning Greens Teesteder Fairway Semirough Rough Øvrige
Nitrogen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fosfor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kalium 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3. Afsend Indberetning

Indsend de indtastede data til Miljøstyrelsen vedr. :

1. Obligatorisk indberetning af forbruget af pesticider godkendt til brug på golfbaner

2. Frivillig indberetning af vand-, gødnings- og energiforbrug (brændstof). Hvis du har givet tilladelse til det i Greendata, videresendes disse oplysningerne til Dansk Golf Union (DGU)

Når du trykker "Send" nedenfor, vil alle overstående data blive indberettet til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen anbefaler, at du ud over de obligatoriske data, også indberetter de frivillige data, da disse skal bruges til at lave det grønne regnskab for den samlede golfbranche. Det er DGU der udarbejder Golfens grønne regnskab, og derfor deles de indberettede data med DGU.

Ved indsendelse bekræfter du, at oplysninger er korrekte. Der kan rettes i oplysningerne for det aktuelle år frem til fristen for indberetning, jfr. gældende bekendtgørelse (eller evt. udsættelse af fristen det enkelte år) og trykkes send igen, hvorefter datoen ændres i selve indberetningen i Green data.