Tilbage

Arealinformation 2015

Husk at opdatere arealinformation

År Greens Teesteder Fairway Semirough Rough Natur og stier Samlet areal
2015 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 60,00

1. Obligatoriske oplysninger

Ukrudtsmidler

Område Belastningsloft Belastningstal Afvigelse
Greens 0,04
0
0,04
Teesteder 0,09
0
0,09
Fairway 0,22
0,00767
0,21233
Semirough 0,04
0
0,04
Rough 0,02
0
0,02
Natur og stier 0
0
0
Samlet belastning
0,41
0,008
0,402
Vis/tilføj Ukrudtsmidler

Svampemidler

Område Belastningsloft Belastningstal Afvigelse
Greens 1,14
0,07673
1,06328
Teesteder 0,11
0
0,11
Fairway 0
0
0
Semirough 0
0
0
Rough 0
0
0
Natur og stier 0
0
0
Samlet belastning
1,25
0,077
1,173
Vis/tilføj Svampemidler

Insektmidler

Område Belastningsloft Belastningstal Afvigelse
Greens 16,4
0
16,4
Teesteder 8,2
0
8,2
Fairway 20,5
0
20,5
Semirough 2,46
0
2,46
Rough 0
0
0
Natur og stier 0
0
0
Samlet belastning
47,56
0
47,56
Vis/tilføj Insektmidler


2. Frivillige oplysninger

Der kan ikke længere ændres i frivillige oplysninger.Send til Dansk Golf UnionVandforbrug i m3 (på golfbanen)Brændstofsforbrug i liter


Gødning i kg per HA

Gødning Greens Teesteder Fairway Semirough Rough Øvrige
Nitrogen 100,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00
Fosfor 24,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
Kalium 120,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00


3. Afsend Indberetning

Indsend de indtastede data til Miljøstyrelsen vedr. :

1. Obligatorisk indberetning af forbruget af pesticider godkendt til brug på golfbaner

2. Frivillig indberetning af vand-, gødnings- og energiforbrug (brændstof). Hvis du har givet tilladelse til det i Greendata, videresendes disse oplysningerne til Dansk Golf Union (DGU)

Når du trykker "Send" nedenfor, vil alle overstående data blive indberettet til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen anbefaler, at du ud over de obligatoriske data, også indberetter de frivillige data, da disse skal bruges til at lave det grønne regnskab for den samlede golfbranche. Det er DGU der udarbejder Golfens grønne regnskab, og derfor deles de indberettede data med DGU.

Ved indsendelse bekræfter du, at oplysninger er korrekte. Der kan rettes i oplysningerne for det aktuelle år frem til fristen for indberetning, jfr. gældende bekendtgørelse (eller evt. udsættelse af fristen det enkelte år) og trykkes send igen, hvorefter datoen ændres i selve indberetningen i Green data.