Tilbage

Arealinformation 2013

Husk at opdatere arealinformation

År Greens Teesteder Fairway Semirough Rough Natur og stier Samlet areal
2013 2,00 2,00 10,00 12,00 10,00 20,00 56,00

1. Obligatoriske oplysninger

Ukrudtsmidler

Område Belastningsloft Belastningstal Afvigelse
Greens 0,04
0
0,04
Teesteder 0,11
0
0,11
Fairway 0,15
0
0,15
Semirough 0,08
0
0,08
Rough 0,04
0
0,04
Natur og stier 0
0
0
Samlet belastning
0,42
0
0,42
Vis/tilføj Ukrudtsmidler

Svampemidler

Område Belastningsloft Belastningstal Afvigelse
Greens 1,14
23,02785
-21,88785
Teesteder 0,15
34,15515
-34,00515
Fairway 0
6,2172
-6,2172
Semirough 0
5,181
-5,181
Rough 0
6,2172
-6,2172
Natur og stier 0
3,1086
-3,1086
Samlet belastning
1,29
77,907
-76,617
Vis/tilføj Svampemidler

Insektmidler

Område Belastningsloft Belastningstal Afvigelse
Greens 15,94
11,01225
4,92775
Teesteder 15,94
12,48055
3,45945
Fairway 7,97
0
7,97
Semirough 3,98
0
3,98
Rough 3,98
0
3,98
Natur og stier 0
0
0
Samlet belastning
47,81
23,493
24,317
Vis/tilføj Insektmidler

Sneglemidler

Område Belastningsloft Belastningstal Afvigelse
Greens 0,04
0
0,04
Teesteder 0,004
0
0,004
Fairway 0,004
0
0,004
Semirough 0,004
0
0,004
Rough 0,004
0
0,004
Natur og stier 0
0
0
Samlet belastning
0,056
0
0,056
Vis/tilføj Sneglemidler


2. Frivillige oplysninger

Der kan ikke længere ændres i frivillige oplysninger.Send til Dansk Golf UnionVandforbrug i m3 (på golfbanen)Brændstofsforbrug i liter


Gødning i kg per HA

Gødning Greens Teesteder Fairway Semirough Rough Øvrige
Nitrogen 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fosfor 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kalium 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3. Afsend Indberetning

Indsend de indtastede data til Miljøstyrelsen vedr. :

1. Obligatorisk indberetning af forbruget af pesticider godkendt til brug på golfbaner

2. Frivillig indberetning af vand-, gødnings- og energiforbrug (brændstof). Hvis du har givet tilladelse til det i Greendata, videresendes disse oplysningerne til Dansk Golf Union (DGU)

Når du trykker "Send" nedenfor, vil alle overstående data blive indberettet til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen anbefaler, at du ud over de obligatoriske data, også indberetter de frivillige data, da disse skal bruges til at lave det grønne regnskab for den samlede golfbranche. Det er DGU der udarbejder Golfens grønne regnskab, og derfor deles de indberettede data med DGU.

Ved indsendelse bekræfter du, at oplysninger er korrekte. Der kan rettes i oplysningerne for det aktuelle år frem til fristen for indberetning, jfr. gældende bekendtgørelse (eller evt. udsættelse af fristen det enkelte år) og trykkes send igen, hvorefter datoen ændres i selve indberetningen i Green data.